Izjava o poverljivosti

IZJAVA O POVERLJIVOSTI PODATAKA

u korist društva „BEPS“ d.o.o. Beograd, Nušićeva 4, Zemun, matični broj 20610972, kao Davaoca informacija:

  • Potpisivanjem ove Izjave o poverljivosti podataka, Primalac potvrđuje da će Podaci dati od strane Davaoca informacija biti čuvani kao strogo poverljivi u skladu sa uslovima ove Izjave o poverljivosti podataka.
  • Pojam „Podaci“ uključuje sve informacije, prezentovane u okviru tekstova koji su Primaocu poslati u cilju obavljanja prevodilačkog projekta.
  • Primalac informacija se ovim obavezuje da će čuvati sve Podatke u tajnosti i tretirati iste kao poverljive,i da će Podatke koristiti isključivo u vezi obavljanja poslova prevoda za isključive potrebe Davaoca informacija.
  • Primalac informacija neće, bez prethodne pismene saglasnosti Davaoca informacija, obelodaniti Podatke bilo kojim trećim licima.
  • Ova obaveza o poverljivosti ostaje na snazi neograničen vremenski period i obaveze Primaoca po osnovu ove Izjave o poverljivosti mogu prestati samo na osnovu pismene saglasnosti Davaoca