Prevodilacke-usluge-BEPS-BEOGRAD
Usluge prevodjenja agencija BEPS Beograd
Agencija-za-profesionalne-prevode

Prevodilačke
usluge BEPS
- Beograd

Kompletne prevodilačke usluge
sa iskusnim prevodiocima i lokalizacijom
profesionalni-pismeni-prevodi

Pismeni
prevodi

Pismeni prevodi su trenutno najtraženija usluga na tržištu i potreba za njime se stalno uvećava. Poštujući ISO 9001 – EN15308 standard za prevođenje koji podrazumeva lekturu i proveru svakog prevoda od trećeg i stručnog lica naši pismeni prevodi kvalitetom mogu da ispune zahteve svakog klijenta.

Usmeni
prevodi

Usmeno prevođenje podrazumeva trenutnu interpretaciju govora sa izvornog na ciljni jezik. Pri tome, zadatak prevodioca je da pomogne klijentu da prebrodi ne samo jezičke već i kulturne barijere. U naše usluge ubrajamo konsekutivno i simultano usmeno prevođenje. 

usmeni-prevodi

Stručni
prevodi

Poseban izazov sa kojim se prevodioci u svojoj karijeri susreću je prevođenje u usko specijalizovanim oblastima. Osim izvanrednog poznavanja jezika u smislu opšteg vokabulara i gramatike, potrebno je i da savladaju i rečnik specifičan za datu industriju ili oblast.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja, projekte ili povezivanje vezano za naše prevodilačke usluge – pismene prevode, usmene prevode i stručne prevode, molimo vas da popunite formular ispod.