Strucni-prevodi-Agencija-BEPS-Beograd
prevodjenje-strucno-BEPS
Strucni-prevodi-IT

Stručni
prevodi

Odlično poznavanje jezika u pogledu ,
opšteg vokabulara gramatike i stručnog rečnika,
za određenu industriju ili oblast.

Usluge prevođenja u usko specijalizovanim oblastima

BEPS-Translation-ICON-Logo.png

Izuzetno jezičko
i stručno znanje

U prevodilačkoj agenciji BEPS Translations u Beogradu, maksimalno se trudimo da prevodioce razvrstamo po oblastima za koje su specijalizovani. Iskusni prevodioci sa preko 30 godina radnog iskustva uvek savetuju da se mlađe kolege opredele za ne više od 2-3 oblasti za koje će se specijalizovati. Jedino na taj način mogu zaista da ovladaju datim rečnikom i postanu kvalitetni usko stručni prevodioci.

Usavrsavanje-strucnih-reci-BEPS-prevodi
Stalno-ucenje-i-usavrsavanje
Ucenje-strucnih-reci-i-izraza

Stalno usavršavanje i učenje
novih reči i pojmova

BEPS prevodi Beograd Logo

Praksa je najbolji
učitelj

U agenciji za prevođenje BEPS Translations cijenimo praksu kao najboljeg učitelja te stoga sarađujemo s iskusnim prevodiocima za usko specijalizovane prevode.

Akadenski-tekstovi-prevodi

Akademski
tekstovi

U oblasti obrazovanja i naučnog rada sve veća je potreba za kvalitetnim pismenim prevodom. BEPS Translations angažuje iskusne prevodioce sa master ili doktorskom diplomom za ove vrste prevoda. Pored prevoda akademskih radova, pružamo usluge lekture i simultanog prevođenja za stručne konferencije. Kontaktirajte nas sa detaljima projekta i mi ćemo vam pružiti brz odgovor.

Informacione
tehnologije

U oblasti informacionih tehnologija, precizan i kvalitetan prevod je od izuzetne važnosti. U agenciji BEPS Translations imamo tim stručnih prevodilaca sa iskustvom u IT industriji. Bez obzira da li vam je potreban prevod tehničke dokumentacije, softverskih specifikacija ili web sadržaja, možete računati na našu ekspertizu. Naši prevodioci su upoznati sa specifičnom terminologijom i trendovima u IT svetu, što garantuje da će prevod biti tačan i prilagođen ciljnoj publici. Kontaktirajte nas sa svojim zahtevima i osigurajte sebi vrhunski stručni prevod za informacione tehnologije.

strucni-prevodi-informacione-tehnologije
Strucni-prevodi-u-gradjevinarstvu-i-arhitekturi

Građevinarstvo
i arhitektura

Prevod u građevinskoj industriji je od vitalnog značaja, jer građevinski projekti često uključuju međunarodnu saradnju.

Jedan od značajnih projekata u kojem smo učestvovali bio je prevodilački smisao u izgradnji mosta Zemun-Borča u Beogradu. U tom projektu, sarađivali smo sa kineskom, britanskom i srpskom stranom. Naš prevodilac je uspešno savladao trojezičnu kombinaciju i time pružio vredan doprinos ovom važnom projektu.

Prevodu u oblasti građevine naši prevodioci pristupaju kroz nekoliko koraka:

  • Nabavljanje relevantnih građevinskih rečnika za ciljni jezički par
  • Informisanje o datom građevinskom projektu u vidu sve raspoložive dokumentacije
  • Konsultacije sa stručnim licima, u ovom slučaju građevinskim inženjerima u vezi terminologije
  • Priprema pojmovnika za dati prevodilački projekat
  • Provera pojmovnika sa klijentom

Stručni prevodi
u medicini


Medicina je važna naučna grana i bitan deo našeg života. Globalizacija usluga u medicinskom sektoru sve više zahteva prevod medicinske dokumentacije i usmeno prevođenje prilikom posete lekaru.

Medicinski prevod je izazovna oblast koja zahteva visoko jezičko i stručno znanje. U timu agencije BEPS Translations imamo iskusne prevodioce specijalizovane za medicinski prevod.

Preciznost prevoda je od suštinske važnosti u medicinskom prevodu. Pristup relevantnim medicinskim rečnicima je ključan.

U situacijama kada se traže medicinske usluge na stranom jeziku, prisustvo prevodioca pruža sigurnost i smanjuje stres.

 
Strucni-prevodi-u-medicini
Strucni-prevodi-u-farmaciji

Stručni prevodi
u farmaciji

Farmacija je specijalizovana oblast u kojoj su stručni prevodi od izuzetne važnosti. Kako se farmaceutska industrija sve više internacionalizuje, potreba za prevodom farmaceutskih dokumenata postaje neophodna.

U agenciji za prevodilačke usluge BEPS Translations, imamo tim prevodilaca sa stručnim znanjem iz farmacije. Oni su upoznati sa specifičnom terminologijom i propisima koji se primenjuju u ovoj oblasti.

Farmaceutski prevodi zahtevaju preciznost i tačnost kako bi se obezbedila pravilna interpretacija farmaceutskih informacija. Naši prevodioci koriste relevantne farmaceutske izvore i pružaju visokokvalitetne stručne prevode.

Stručni prevodi
u pravu

Stručni prevodi u oblasti prava su od izuzetne važnosti kako biste osigurali tačno tumačenje pravnih dokumenata i pravne terminologije.

U prevodilačkoj agenciji BEPS Translations, imamo tim iskusnih prevodilaca sa stručnim znanjem iz pravnog područja. Oni su upoznati sa specifičnostima pravnih sistema i terminologijom.

Naši stručni prevodi pravnih dokumenata, ugovora, zakona i drugih pravnih materijala su precizni i pouzdani. Pružamo visokokvalitetnu uslugu koja zadovoljava potrebe klijenata iz različitih pravnih oblasti.

Ukoliko vam je potreban prevod pravnih dokumenata ili pravne stručne literature, kontaktirajte nas i mi ćemo vam pružiti efikasnu i pouzdanu prevodilačku podršku.

Strucni-prevodi-u-pravu
Strucni-prevodi-u-masinstvu

Stručni prevodi
u mašinstvu

Stručni prevodi u oblasti mašinstva su ključni kako biste osigurali tačno prenošenje tehničkih informacija i specifične terminologije.

U prevodilačkoj agenciji BEPS Translations, imamo tim stručnih prevodilaca sa bogatim iskustvom u oblasti mašinstva. Oni su upoznati sa različitim mašinskim sistemima, tehnologijama i inženjerskim principima.

Naši stručni prevodi tehničkih crteža, uputstava za rukovanje, tehničke dokumentacije i drugih materijala iz oblasti mašinstva su precizni i tačni. Pružamo visokokvalitetnu uslugu koja zadovoljava potrebe klijenata iz različitih sektora mašinstva.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja, projekte ili povezivanje vezano za naše prevodilačke usluge – pismene prevode, usmene prevode i stručne prevode, molimo vas da popunite formular ispod.